ฮอิอิ...

Glutes แปลว่า ก้น

ขำ


31ความคิดเห็น
 • SPACE

  14 มิ.ย. 2017 - 13:13

  นกแก้วคุยกัน

 • SPACE

  21 เม.ย. 2017 - 08:27

  ข่าวหมุดประชาธิปไตยหาย

   

  Missing Thai democracy plaque sparks outcry, junta threats |

  3 days ago · Thailand's junta on Tuesday warned democracy activists against protesting over the removal of a plaque ...

 • SPACE

  22 เม.ย. 2017 - 08:03

   หลวงพี่เตี้ย 

  22 เม.ย. 2017 - 05:25

  คำประกาศของคณะราษฏร์ครับ ในงานพิธีฝังหมุด    

   

  “ผู้น้องผู้ร่วมตายทั้งหลาย

  ท่านยังระลึกได้หรือไม่ว่า ณ ที่ใดซึ่งเปนที่ ๆ พวกเราได้เคยร่วมกำลังกาย กำลังใจและกำลังความคิด กระทำการเพื่อขอความอิสสระเสรีให้แก่ปวงชนชาวสยาม ข้าพเจ้าเชื่อว่าบางท่านคงจะจำได้แต่เพียงเลา ๆ และบางท่านที่ต้องไปทำหน้าที่อื่น ๆ ที่ห่างไกลออกไป ก็คงไม่ทราบ ว่าที่นั้นอยู่แห่งใดแน่ ข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเราชาวสยาม และโดยฉะเพาะอย่างยิ่งสหายผู้ร่วมก่อการณ์ไม่ควรจะหลงลืมที่สำคัญแห่งนี้เสีย เพราะเปนที่ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรสยาม ซึ่งถือกันว่าเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเปนมิ่งขวัญของประชาชาติไทย

  มิ่งขวัญของชาวสยามได้เริ่มถูกเรียก และถูกเชิญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัว ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เวลาย่ำรุ่ง ณที่นี้ ในขณะวันและเวลาที่กล่าวนั้น พวกท่านผู้ร่วมก่อการได้มอบชีวิตจิตต์ใจไว้แก่ข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ คือ เราจักต้องตายร่วมกัน ถ้ากิจการที่ก่อขึ้นนั้นไม่เปนผลสำเร็จลุล่วงดังประสงค์. แต่ด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้แหละ จึ่งทำให้มีความบากบั่นพร้อมด้วยน้ำใจอันแรงกล้าที่ยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อขอพระราชทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น. ความประสงค์อย่างบริสุทธิ์จริงใจของเรานี้ ได้รับความนิยมเลื่อมใสของอาณาประชาราษฎร ตลอดทั้งได้รับพระบรมราชานุมัติของพระมหากษัตริย์ด้วย.

  เพื่อเปนเครื่องป้องกันการหลงลืมและเปนอนุสสรณ์สืบต่อไปภายภาคหน้า ข้าพเจ้าได้ปรารภกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการที่จะจัดให้มีหมุดที่ระลึกนี้ ฉะนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึ่งได้จัดทำขึ้น หมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญนี้ทำด้วยโลหะสำฤทธิ์ และจะได้ประดิษฐานไว้ณจุดที่ข้าพเจ้า ผู้ได้รับแต่งตั้งแลมอบหมายจากพวกพี่น้องผู้ร่วมก่อการณ์ทั้งหลายให้เปนผู้นำ และได้ยืนกล่าวประกาศอิสสระเสรี เพื่อปลุกใจเพื่อนร่วมตายทั้งหลาย และได้สั่งการเด็ดขาดในการที่จะดำเนินการต่อไป โดยวางกำหนดโทษอย่างหนักไว้ ถ้าผู้ใดขัดขืนคำสั่งหรือละเมิดวินัยในการกระทำหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวแก่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น.

  ฉะนั้น หมุดที่จะวางลงณที่นี้จึ่งเรียกว่า “หมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ” ในมงคลสมัยซึ่งเปนปีที่ ๕ แห่งการพระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉะบับถาวรนี้ นับว่าเปนมงคลฤกษ์ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสวางหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญณที่นี้ ขอให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม จงสถิตย์เสถียรอยู่คู่กับประเทศชาติชั่วกัลปาวสาน เทอญ”

 • SPACE

  21 เม.ย. 2017 - 08:59

  film about disturbing undersea trenches

 • tongtata

  21 เม.ย. 2017 - 11:29

  ประกาศหมุดหน้าใส คือความอ่อนหัดของกลุ่มอนุรักษ์นิยม . . ขำ  

 • SPACE

  21 เม.ย. 2017 - 14:14

  Plaque อ่านว่า พแล็ค

  แปลว่าหมุดโลหะ

 • tongtata

  21 เม.ย. 2017 - 16:46

  พแล็คหน้าใสต้องล้อมคอก!! . . ขำ

  กลัวโดนอีเต้อเจิมหน้าใส!! . . ฮิ! ฮิ!

 • บีเว่อร์

  22 เม.ย. 2017 - 15:53

  the exercises for having perfect glutes 

  หุหุ

 • SPACE

  23 เม.ย. 2017 - 07:35

  Those super white meat cracks are great,

  Aren't they?

  หัวเราะ

 • John nonlen

  22 เม.ย. 2017 - 17:54

  ขำ

  ขอแยมด้วยคนเด้อครับเด้อ 

 • SPACE

  23 เม.ย. 2017 - 07:47

   

  Just couldn't imagine khun John nonlen came up with this cute youtube.

  Tongue

   

 • SPACE

  23 เม.ย. 2017 - 07:41

  Victory

  I was born on Sunday.

  Kiss me every day but Sunday.

  Staying apart sometimes

  Is a healthy remedy for your love.

  A nice song,

  Thanks

  เต้น

   

   

 • SPACE

  23 เม.ย. 2017 - 11:12

  หมูเทวดา

  the leading actor isn't handsome

  but its plot

  is quite good.

  #1551