ใครมีสวน หรือ ไร่ แปลงเล็ก ๆ ให้เช่าบ้าง

เดือดร้อนที่อยู่นิดหน่อย อยากอยู่คนเดียวเงียบ ๆ ใครมีสวน หรือไร่ แปลงเล็ก ๆ ให้เช่าบ้าง ไม่เกี่ยงจังหวัด และที่ทุรกันดาร