ใครมีสวน หรือไร่ แปลงเล็ก ๆให้เช่าบ้าง

เดือดร้อนที่อยู่นิดหน่อยอึดอัด อยากอยู่คนเดียวเงียบ ๆ ใครมีสวนหรือไร่แปลงเล็ก ๆ ให้เช่าบ้าง ไม่เกี่ยงได้ทุกจังหวัด สถานที่ไม่ค่อยเจริญก็ได้