วิธีการอนุรักษ์น้ำในปัจจุบัน

ผลกระทบของน้ำยาซักผ้าต่อพืชในแม่น้ำลำคลอง

* สารฟอสเฟตในผงซักฟอกเป็นสารชนิดหนึ่งที่เป็นธาตุอาหารของพืช ดังนั้นเราจึงควรนำน้ำที่ได้จากการซักผ้าไปรดต้นไม้ เพื่อที่ต้นไม้จะได้รับสารฟอสเฟตในผงซักฟอกเป็นธาตุอาหารต่อไป

* ในผงซักฟอกบางชนิดมีฟอสเฟตซึ่งเป็นสารอาหารของสาหร่ายและพืชชั้นต่ำอื่นๆ เมื่อฟอสเฟตจากสารซักฟอก ถูกชะล้างลงไปตามท่อลงไปสะสมในแม่น้ำลำคลอง ฟอสเฟตจะช่วยทำให้สาหร่ายและพืชชั้นต่ำเติบโต อย่างรวดเร็วและอาศัยออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำไปจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่สามารถดำรงอยู่ได้ และในที่สุดแหล่งน้ำนั้น จะตื้นเขินลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นปลักตม ทำให้แหล่งน้ำเน่าเหม็นสารฟอสเฟตทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี  เพื่อเป็น วิธีการอนุรักษ์น้ำที่ดี ดังนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำลำคลอง  เพราะทำให้วัชพืชน้ำขยายตัวเร็วและแม่น้ำตื้นเขิน

วิธีการอนุรักษ์น้ำในปัจจุบันมีการใช้สารซีโอไลท์ มาแทนที่ฟอตเฟต เนื่องจากสารซีโอไลท์ มีโครงผลึกที่สามารถจับแคลเซียมในน้ำเพื่อลดความกระด้างของน้ำได้เช่นเดียวกับฟอตเฟต แต่สารซีโอไลท์เป็นสารประกอบที่ไม่เป็นปุ๋ย จึงไม่มีผลต่อการเดิบโตของสาหร่ายในแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือในระบบท่อระบายน้ำ และในสถานะการปัจจุบัน ฟอตเฟตมีราคาแพงมากเนื่องจากนำไปทำปุ๋ยในประเทศจีนเยอะ ผู้ผลิตผงซักฟอก จึงพยายามใช้่ซีโอไลท์ในสูตรผลิตผงซักฟอกมากขึ้น บางที่พยายามใช้สูตร ฟอตเฟตฟรี คือไม่มีฟอตเฟตเลย แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สำเร็จ คือยังไงๆ ก็ต้องมีฟอตเฟตบ้าง

ธาตุที่เป็นปุ๋ยคือ N P K หรือ ไนโตรเจน ฟอตฟอรัสหรือสารประกอบที่มีฟอตฟอรัสหรือฟอตเฟต และโปตัสเซียม ตามลำดับ ดังนั้นสามารถใช้น้ำซักผ้า น้ำท้ายๆ มารดน้ำต้นไม้ได้ครับ ถ้ามันเข้มข้นมาก ก็ควรผสมน้ำให้เจือจางลงบ้าง

 

ในอนาคต อาจได้เห็นผงซักฟอกสูตร ฟอตเฟตฟรี (ไม่มีฟอตเฟต)กันบ้างแล้ว ซึ่งถ้าใช้ผงซักฟอกสูตรนั้น การรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำจากการซักผ้าแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์ด้านปุ๋ย แต่ก็เป็นการใช้น้ำที่คุ้มค่า น้ำที่มีผงซักฟอกสามารถช่วยไล่มด ปลวก และ เพลี้ยได้