ผมเห็นอย่างนี้ : ประเทศไทยเข้าสู่การปฎิรูปเต็มรูปแบบแล้ว...และมันเป็นสิ่งที่เผด็จการต้องการ..

อาจจะมีคำถามว่าพวกมันปฎิรูปอะไรตรงไหน..ที่สำเร็จ....

ปฎิรูป "ชนชั้น " ไงครับ....เขาได้แยกคนจนไว้แล้ว...14 ล้านคน...รู้หมดว่ามีทรัพย์สินอะไรที่ไหน..มีเงินในบัญชีธนาคารเท่าไหร่..มีรายได้มาจากไหน...เอาเป็นว่าเขารู้หมดแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ของคุณ....