DIY (Do it yourself) ซ่อมขาเก้าอี้นั่ง ชนิด ล้อเกลียว, หลวมแบบง๊ายง่าย ม๊ากมาก อย่างคิดไม่ถึง

เก้าอี้นั่ง Screw Wheel, หลวม

ให้ใช้ เทปพัน ก๊อกน้ำ, มาพันแทน แค่นี้หละครับ ขำ

 


DIY (Do It Yourself) ซ่อมสวิทช์ แจ้งเตือน น้ำหมด ในเครื่องฆ่าเชื้อโรค (Autoclave)


DIY (Do It Yourself) เปลี่ยน ภาชนะกรองสิ่งสกปรก จาก พลาสติก เป็นโลหะ (อ่างบ้วนน้ำลายผู้ป่วย บนเก้าอี้ทำฟัน)

อ่างบ้วนน้ำลาย เก้าอี้ทำฟัน

Image