ใบตองแห้งว่าใคร? ถ้าเป็นแมลงสาบ วิธีฉลาดๆ สืบสายพันธุ์ได้ 250 ล้านปี ก็คืออยู่ได้ทุกสภาพ ไม่ว่าสะอาดหรือโสโครก

ขุดผีระบอบทักกี้ :คอลัมน์ ใบตองแห้ง

https://www.khaosod.co.th/politics/news_390261