แท็กซี่ VS อูเบอร์

แท็กซี่ VS อูเบอร์ ทำไมตำรวจไม่ดำเนินการ แท็กซี่ใหญ่มาจากไหนเที่ยวล้อมรถชาวบ้าน ถึงจะเป็นอูเบอร์ก็ไม่มีอำนาจมาจัดการเพราะมีกฎหมาย นี่มันกร่างมีเรื่องทุกวัน แท็กซี่ VS อูเบอร์