กระเป๋าเดินทางทั้งใบสร้างขึ้นมาจาก cocain อัดเป็นแผ่น เป็นน้ำหนักโคเคนถึง 10.2 กิโลกรัม

ฉลามเขียว : กระเป๋าเดินทางทำจากโคเคน

http://www.voicetv.co.th/blog/497161.html

9 มิถุนายน 2560 เวลา 16:28 น.

ฉลามเขียว : กระเป๋าเดินทางทำจากโคเคน